http://www.gzymsy.e-biznes.org/

KOLUMNY I ZWORNIKI

WYKONUJEMY BAZY I GŁOWICE KOLUMN , ORAZ ZWORNIKI NADOKIENNE .

NA  PROSTE  KOLUMNY  WYKONUJEMY  NAKŁADKI  GŁADKIE LUB KANELOWANE KTÓRE  NAKLEJA SIĘ  JAKO DWIE POŁOWY.

OKNA  MOŻNA  OZDOBIĆ  ZWORNIKAMI  .

GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy